Proceduri simplificate pentru valorificarea punctelor acordate de A.N.R.P.

Pentru valorificarea punctelor acordate prin deciziile de compensare, beneficiarii pot  transmite documentele necesare și prin poștă, ca urmare a adoptării Legii nr. 111/26.05.2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016.

Până la intrarea în vigoare a acestui act normativ, titularii deciziilor de compensare prin puncte și ai certificatelor de deținător de puncte erau obligați să se deplaseze la sediul A.N.R.P. pentru a solicita, personal sau prin mandatar, valorificarea punctelor în numerar.

În vederea emiterii titlurilor de plată, beneficiarii trebuie să depună/transmită următoarele documente: cererea de valorificare, decizia de compensare sau certificatul de deținător de puncte în original și copia actului de identitate. În situația în care documentele sunt depuse de un mandatar al beneficiarului, este necesară și depunerea procurii speciale, în original sau copie legalizată.

De asemenea, prin modificările aduse prin Legea nr. 111/2017 a fost eliminată obligația formulării câte unei cereri pentru fiecare tranșă anuală. Astfel, cererea făcută pentru valorificarea în numerar va permite A.N.R.P. să emită titlurile de plată pentru toate tranșele cuvenite.

Vinzi puncte ANRP?

Dacă vrei să vorbim mai mult despre acest subiect, nu ezita să ne contactezi!

ai puncte ANRP, dar încă nu ești sigur ce să faci cu ele?